Lantbruksmuseum

På kyrkbacken finns ett gammalt fodermagasin från början av 1900-talet.

Idag inrymmer det vårt jordbruksmuseum. Ett museum fyllt av gamla föremål från den tid då man gjorde sina egna bruksföremål. Här finns också föremål från den tid då Skyddskåren var aktiv i nejden. 

Ett besök här är ett måste för den som är intresserad av gammal allmogekultur.

Alla museer

 

Den gamla pannan för destilering av ädla drycker finns numera i vårt jordbruksmuseum. Tidigare fanns den i "Pannhuset" bredvid kyrkan, som numera är rivet.