Lanthandeln
 

Oskar Hagas lanthandel har flyttats till området och invigdes som museum 1974.

Museet ger en komplett bild av hur en butik kunde se ut på landet, strax efter kriget, då ransonering och surrogatvaror hörde till vardagen

Alla museer