Skolstugan

På 1970-talet flyttades lilla skolan till Öjskogsparken. I folkmun kallad "Schtjittpått universitet".

I Öjskogen har den inretts som den såg ut när den användes i undervisningen.

Som skrivmaterial användes griffeltavlor, krita och hartass, vilka alla finns kvar i stugan. Undervisningen bestod främst av att barnen fick lära sig utantilläsning ur Bibeln, samt rättskrivning.

Uppfostran var också mycket viktigt. På väggen i skolstugan kan man exempelvis bekanta sig med varnande exempel på vad som händer när man dricker alkohol. Livet för en skolelev såg för övrigt väldigt annorlunda ut förr i tiden, exempelvis var denne ibland tvungen att komma till skolan tidigare än andra för att elda och bära in vatten.

Alla museer

"Schtjittpått universitet" 1924