Förvaring och vård av glasnegativ

08.03.2013 kl. 15:50
Bildarkivet

Många har frågat om man kan få komma och bläddra i bildarkivet. Därför vill jag gärna visa hur bildarkivet ser ut och var det är beläget.

Bildarkivet finns i ett låst rum nere i Närpes stadshus källare. 

Bilderna förvaras i små lådor. Inne i varje låda finns mellan 20 - 30 glasplåtar.

Plåtarna fungerar på samma sätt som när man förr fotograferade och fick hem pappersbilder, vid tiden före den digitala fotografering. Med i påsen fanns alltid en bunt negativ som var den framkallade bilden i orginalutförande.

Bara det att i det här fallet är bildens negativ på glasskivor, s.k. "glasplåtar" i stället för på plast. 

Att ta i bilden med fingrarna lämnar fingeravtryck. För att inte lämna fettfläckar, använder jag vita bomullshandskar när jag tar upp en bild.

Många av bilderna är, även om de flesta är hela och i gott skick, smutsiga. Därför brukar jag försiktigt rengöra den sida som inte har emulsion på sig med en fiberduk.

Om de är mycket smutsiga fuktar jag trasan med destilerat vatten. Då kommer gamla fuktfläckar och annat bort. Som till exempel limfläckar, pennmärken, gamla fingeravtryck etc.

Vattnet är inte mera än att det fuktar trasan. Den måste vara nästan torr, och bara avge lite fuktighet.

För att inte någon fukt skall komma tillbaks i lådan, brukar jag låta bilderna torka en stund på bordet.

Emulsionssidan rör jag inte annat än med en mjuk pensel, och det mycket försiktigt. Skador på den sidan går endast att reparera i photoshop. Något jag inte gör annat än om vi använder bilden i något sammanhang.

Nästan alltid handlar det då om störande prickar i folks ansikten. Skador i kanterna som inte stör motivet brukar jag låta vara. Det får gärna synnas att det är en gammal bild. Bilderna är i allmänhet i mycket gott skick.

Eventuellt skräp, och små skärvor av glas, putsar jag bort ur lådan för att de inte skall rispa eller skada glasytan i framtiden

 

Efter denna granskning och rengöring, gör jag en mapp i datorn som motsvarar den plats som bilden har i källarens bildarkiv. Bildnummer, namn på beställare, och eventuella noteringar förs in i datorn. Bilden blir naturligtvis också scannad.

Nu kontrollerar jag också att katalogens uppgifter stämmer överens med bildpapprets uppgifter, och att jag själv skrivit av katalogen rätt. En sorts dubblekontroll för att se till att rätt bild har de rätta uppgifterna. Man vill ju inte att babyn förväxlas på BB.

Till sist görs en back-up på en extern hårdskiva av de scannade bilderna.

När allt är i ordning, är det bara att gå tillbaks med bilderna till bildarkivet nere i källaren tvärs över gatan. 

För att inte utsätta glasnegativen för temperaturväxlingar, har jag skaffat en kylväska som jag bär dem i, och som håller dem temperade under den tid de måste vara utomhus. Mitt kontor ligger nämligen på andra sidan gatan från stadshuset. 

Glasplåtarna väger en del. För att de inte skall skadas av varandra brukar jag inte bära så många lådor åt gången.

Cay Irjala