Fornfynd i Närpes skogar

05.05.2014 kl. 09:35
Krimkriget i Närpes

Krimkriget, eller det Orientaliska kriget som det också kallades, fick följder för den Österbottniska landsbygden. Kriget utkämpades av Ryssland mot det Osmanska väldet, som hade som allierade både Frankrike och det Brittiska imperiet. Kriget varade mellan åren 1853 - 1856.

Eftersom Finland var en del av Ryssland vid den här tiden blev de finländska kusterna ett lovligt byte för den engelska flottan. Att Bomarsunds fästning på Åland förstördes är rätt allmänt känt i Finland. Däremot är det inte så många som vet att de Engelska fartygen också trängde upp och gjorde livet besvärligt för många andra som bodde längs den Österbottniska kusten. I dag finns det en engelsk livbåt att bese i Karleby. Den utgör krigsbyte från när karlebyborna gjorde motstånd mot ett landsstigningsförsök.

Brännandet av lagerbyggnader i Uleåborg och Brahestad ledde till internationella protester mot Storbritannien. I det Brittiska underhuset kritiserades den egna regeringen för att föra krig mot civilbefolkningen.  Närpes fick också känna av krigets vindar. Ännu idag kan man hitta rikligt med lämningar från Krimkriget i våra skogar. Något som visar att det inte bara var i Karleby innevånarna gjorde motstånd (se bild) Också här har man utkämpat slag under Krimkriget.

Krimkriget har beskrivits som det först moderna kriget i historien. Vilket innebar ett antal tekniska nyheter i hur man förde krig. Skyttegravar började användas, och också skyttet förändrades i och med gevären förseddes med räfflor. Något som förbättrade prestandan i gevären. Man kan tydligt se märken av dessa räfflor när man ser närmare på kulorna man hittat i Närpes i ett förstoringsglas.

 

Cay Irjala