Kirkonmäellä on vanha 1900-luvun alun aikainen rehuvarasto.


Rakennus toimii tänä päivänä maanviljelysmuseona ja on täynnä vanhoja esineitä ajalta jolloin käyttöesineet tehtiin itse. Museosta löytyy myös esineitä seudun Suojeluskaartin toiminnan ajalta.


Vanhasta talonpoikaiskulttuurista kiinnostuneelle käynti museossa on todella antoisa.

Vanha tislauspannu on nykyään maanviljelysmuseossa. Pannu (kuva oik) oli aikaisemmin kirkon vieressä olevassa ”Pannhuset” (kuva vas) nimisessä rakennuksessa, joka on purettu.