Aptieksmusée

 

Aptieksmusée i Öjskogsparken je unikt i Österbotten. Karl-Erik Källström, såm sjölv je aptiekar, ha samla ihop all sakär såm finns i musée ynjy häile live.

Såde soåg e aptiek ut i början oåv 1900-tale. Tå laga di medisinän sjölv åp aptietjän, så di gåta konn mytjy åmm tjemi å olik medisinvextär.