Lantbruks-

musèe

 

Åp tjörkback finns e e gamalt fodärmagasin froån början oåv 1900-tale. Nufötidin je e jordbruksmuseum å je follt ma gambäl sakär froån han tidin tå di mest laga allt sjölv. He finns å tåli såm a huöth ti schtjyddskoårän.

 

He finns in moschkokar i jordbruksmusée å.