Handlin

 

Oskar Haga-as bodän je flytta ti Öjskogsparken froån Niesby. Hon votth invigd såm museum 1974 å visar hör en bod åp landsbygdän konna si ut baket krije, tå e va ransoniering å mytjy oåv varår va surrogat.