Skolstugon

Åp 1970-tale votth skolstugon flytta ti Öjskogsparken. Förr i vädän sto on vör Schtjittpått i Niesby.

Invendit sir on ut presis såm tå niesbyboånän jieg i skolan där. Tå di skriva så begangna di en grefeltaväl, klitår å in häritass, å allt he finns i behåll i stugon.

He såm di mest fieg lär se va ti lies utantill ur biblin, å ti stav å skriv rett.

He va viktit ti oppfostär boånän.  Til exempel finns e tavlår åp veggnan tier e visar hör ill a gar åm man buri sup. Live fö skolboånän förr i vädän va mytjy alisan en kva e je nu. Milanåt gåta di kåm tidian ti skolan åm myönan å bjier in vedin å vattne å ield i spisin.